Młodzieżowe rady gmin i miast szykują się zmiany

0
428

Do komisji sejmowych trafił właśnie projekt zmian w Ustawie o Samorządzie Gminnym , które to zmiany pozwoliliby na organizowanie w gminach, młodzieżowych rad gmin na zasadach innych niż do tej pory.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami działa w tej chwili na terenie naszego kraju około 500 tego typu ciał, o charakterze doradczym. Autorzy nowelizacji chcieliby te kompetencje zwiększyć . Po pierwsze mogłaby ona być powoływana nie tylko na wniosek zainteresowanych ale też przez rady gmin. Młodzieżowe rady zyskałyby też nowe kompetencje :doradcze, konsultacyjne, edukacyjne, oraz możliwość działań inicjujących różne aktywności lokalne. Otrzymały by nie tylko wsparcie techniczne i merytoryczne od gmin, ale także mogłyby mieć przyznane prawo jakiejś formy inicjatywy uchwałodawczej. Oczywiście to dopiero projekt zmian, ale wydaje się być konieczny po 19 latach od powołania młodzieżowych rad gmin przez ustawę z roku 2001.

Ciekawą rzeczą będzie fakt takiego, silniejszego umocowania przedstawicielstw młodzieży w gminnej rzeczywistości prawnej. Zobaczymy jak to się sprawdzi przy dużym upolitycznieniu reprezentacji społeczności lokalnych . Może wpłynie pozytywnie, edukacyjnie niejako na gminne społeczności. Pozwoli też na to, by głos młodych ludzi był lepiej słyszalny a ich problemy łatwiej dostrzegalne przez włodarzy gmin. Ustawodawca powinien jednak zrobić wszystko by uchronić te ciała kolegialne od wszechobecnego, nadmiernego upolitycznienia i idących za nim nierzadko : wzajemnej niechęci i partykularyzmami politycznymi. Niech młodzież zdecyduje o swoich sprawach sama, uchrońmy ją jednak przed błędami nas – dorosłych, zawiązanymi z lokalną samorządnością.