POLSKI ŁAD – MIASTO ZŁOŻYŁO KOLEJNE 5 PROJEKTÓW

0
302

wa z nich to zadania drogowe – połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską oraz budowa ul. Obrońców Westerplatte w kierunku szpitala na Parkitce. Pozostałe to odnowienie części Promenady Niemena, rewitalizacja placu Pamięci Narodowej i modernizacja stadionu Skry.


W obecnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów, na proponowane przez nie same przedsięwzięcia, mają trafić – według rządowych zapewnień – ponad 22 miliardy złotych.  Samorządy mogą składać po trzy wnioski.


– Z uwagi na konflikt Rządu z Unią Europejską ciągle nie wiemy, kiedy możliwe będzie skorzystanie z nowych środków unijnych. Liczymy więc na razie na dofinansowanie z programu, który ma stanowić częściową rekompensatę utraty dochodów samorządu w efekcie Polskiego Ładu – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.      


Pierwszym z drogowych zadań, których dotyczą wnioski Częstochowy, jest budowa przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej. Zasadniczym celem jest tu odciążenie ścisłego centrum miasta (w tym alei NMP oraz alei Wolności) oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch (obecnie przez centrum miasta). Częstochowa wnioskuje na to zadanie o niemal 59 mln 600 tys. zł (deklarując wkład własny w wys. ponad 3 mln 100 tys. zł, przy całkowitej wartości zadania szacowanej na 62 mln 730 tys. zł).  

Kolejny drogowy wniosek dotyczy budowy ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej.  Chodzi tu o nowe połączenie międzydzielnicowe i poprawę ogólnych warunków komunikacyjnych w tym rejonie miasta, zmniejszenie ruchu na sąsiednich ulicach, a także – co nieocenione np. w sytuacjach kryzysowych – zapewnienie alternatywnego dojazdu do szpitala na Parkitce. Planowany zakres robót obejmie m.in. przebudowę aż czterech skrzyżowań oraz stworzenie podziemnego przejścia pieszo-rowerowego. Przewidywana wartość zadania to 35 mln zł – Częstochowa wnioskuje o 30 mln; resztę chce pokryć z własnych środków.

Częstochowa zabiega też o wsparcie na modyfikację ok. 400-metrowego odcinka Promenady Niemena (od strony linii tramwajowej) – przy zachowaniu głównych funkcji tego lubianego traktu wypoczynkowo-rekreacyjnego. Promenada wzbogaciłaby się o elementy wychodzące naprzeciw potrzebom sygnalizowanym podczas konsultacji społecznych, a także te, na które projektantów naprowadziły analizy w terenie. W efekcie zyskałaby bardziej współczesny charakter (ma bowiem już ponad 40 lat i nigdy nie była gruntownie odnawiana). Powstałaby m.in. nowa strefa wejściowa, ,,dog park”, ruch pieszy oddzieliłby się bezpiecznie od coraz intensywniejszego ruchu rowerowego, zyskałaby znacznie roślinność – dzięki uzupełnieniom bądź przemodelowaniu układu części zieleni. Miasto wnioskuje na to zadanie o 5 mln zł. Całe ma kosztować 5 mln 570 tys. zł – różnica zostałaby pokryta ze środków własnych.

Ze środków PGR Polskiego Ładu – czyli osobnej puli przeznaczonej dla jednostek samorządowych, w których działały zlikwidowane w wyniku transformacji systemowej przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) – Częstochowa chce odnowić i zazielenić plac Pamięci Narodowej – zmniejszyć o ok. 20% ilość granitu na rzecz roślinności, w tym nowych platanów. Planuje się zasadzenie krzewów, bylin oraz żywopłotów. Estetyczne i odpowiadające na zmiany klimatyczne walory takiej metamorfozy doceni pewnie każdy. Zwiększenie zacienionej powierzchni, obniżenie temperatury placu w upalne dni, przy jednoczesnym zachowaniu uroczystego charakteru tego miejsca – to korzyści nie do przecenienia.  Częstochowa aplikuje tu o 980 tys. zł i deklaruje wkład własny w wys. 20 tys. – koszt inwestycji jest szacowany na 1 mln zł.  

Ostatni wniosek, także z puli PGR, dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej stadionu „Skry” przy ul. Loretańskiej. Dlaczego o środki na taki cel Miasto powinno się starać – o tym nie trzeba przekonywać z pewnością nikogo, kto śledzi osiągnięcia  piłkarzy ,,Skry”, cieszy się z ich awansu do I ligi i dostrzega potencjał tej drużyny i klubu. Jeśli fundusze Polskiego Ładu zostaną na ten cel przyznane, jest szansa na nową nawierzchnię boiska z podgrzewaniem płyty, trybunę, nowoczesne oświetlenie oraz niezbędne przesunięcie boiska. Teren wokół obiektu będzie przeorganizowany, z wydzieleniem parkingów. Szacunkowa wartość takiej inwestycji to 5 mln 102 tys. zł. Miasto aplikuje o 5 mln zł, pozostałą kwotę chcąc pokryć wkładem własnym.

Z tych 5 wniosków jeden jest składany przez miasto ponownie – ten dotyczący połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej. Został on odrzucony w poprzednim rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jesienią 2021 roku. Do dofinansowania ,,załapały się” wówczas dwa mniejsze projekty –  połączenie drogowe ulic Korfantego i Bugajskiej (dofinansowanie w wys. 30 mln zł) oraz budowa Miejskiego Przedszkola nr 29, z rozbiórką istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu.

w galerii grafik obok: wizualizacje inwestycji zgłoszonych do dofinansowania (Promenada Niemena, Plac Pamięci Narodowej), fragmenty rysunków projektowych (połączenie Krakowska-1 Maja) oraz ortofotomapy z rejonem, którego dotyczy planowana inwestycja drogowa (Obrońców Westerplatte).