Z CZĘSTOCHOWSKIM GÓNICTWEM PRZEZ STULECIA… Wirtualne spotkanie z dr. Łukaszem Pabichem

Serdecznie zapraszamy na wirtualne spotkanie z dr. Łukaszem Pabichem i kuratorskie oprowadzanie po Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Spotkanie nastąpi ramach cyklu CZAS NAMIASTO, CZAS NA MUZEUM i 800-LECIA CZĘSTOCHOWY – 10 listopada 2020, godz. 18.00 – portal Facebookowy Muzeum Częstochowskiego