Wzrosło zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim. WKU także rozsyłają wezwania

0
272

W ostatnich dniach znacznie wzrosło zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim. Tylko w tym tygodniu ponad 2200 osób złożyło deklaracje o wstąpieniu do Sił Zbrojnych RP.

Wcześniej było to ok. 400 osób na tydzień. Wzrasta także zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej – poinformował Mariusz Błaszczak

Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) w całym kraju rozsyłają wezwania do rezerwistów w celu mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych. Gdyby nie wojna na Ukrainie, taki list nie wywoływałby emocji, które towarzyszą adresatom obecnie. 

Wezwania do rezerwistów w celu mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych nie mają nic wspólnego z sytuacją na Wschodzie. To cykliczne działanie – zapewnia ppłk. Mariusz Błaszczyk, wojskowy komendant uzupełnień w Częstochowie.

– Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy nie jest związane z aktualną sytuacją w Ukrainie. Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Należy podkreślić, że jest to stały element przygotowywania SZ RP do realizacji zadań określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśla płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

„Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu, systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych. Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową sposobem jej wykorzystywania” – podkreśla suwalska WKU.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/