WKRÓTCE RUSZA REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

0
182

Wydział Edukacji UM przypomina, że rusza nabór do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja dla nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca.

We wtorek 1 marca rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. Nabór z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego tutaj będzie możliwy od 1 marca od godziny 9.00 i potrwa do 15 marca do godziny 15.00.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia będzie musiał zgłosić się do obwodowej szkoły podstawowej, gdzie dalszych informacji odnośnie postępowania udzieli dyrektor szkoły.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona bezpośrednio we właściwej placówce oświatowej.


Na podstawie informacji z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy