PROGRAM PROFILAKTYCNY W STRONĘ ZDROWIA PRZECIW DEPRESJI. SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD PSYCHOLOGA

0
290

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją – w tym dniu rusza w Częstochowie Miejski Program Profilaktyczny „W stronę zdrowia”.

W ramach programu, w środę 23 lutego w godzinach od 8.00 do 18.00 w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w Częstochowie, odbędą się konsultacje psychologiczne. Specjaliści będą czekać na wszystkich, którzy chcą porozmawiać na temat zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży oraz możliwości leczenia depresji.

Miejsce konsultacji :
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa ul. Marysia 93 B, tel: 34 361 94 34 /533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa ul. Kosmowskiej 5, tel: 34 362 24 24 /739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa ul. Łukasińskiego 40, tel: 34 363 25 50 / 533 300 136

Celem programu „W stronę zdrowia”, którego organizatorami są Wydział Edukacji UM Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie jest przede wszystkim:
– zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
– uwrażliwienie dorosłych i rówieśników na sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
– wyposażenie dorosłych i rówieśników w wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia;
– promowanie czynników ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

na podstawie informacji: Wydział Edukacji UM