OKRĄGŁY JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH

0
206

30 lat trwa już współpraca samorządów położonych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w ramach Związku Gmin Jurajskich. ZGJ wspiera rozwój turystyki i promuje Jurę, dbając jednocześnie o zachowanie jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych.     

Historia ZGJ rozpoczęła się 17 grudnia 1991 roku w Złotym Potoku w gminie Janów. Wówczas 15 samorządów zdecydowało się na współpracę w ramach dobrowolnego stowarzyszenia. Po 30 latach Związek zrzesza 33 jurajskie gminy. 10 grudnia w Tomaszowicach w gminie Wielka Wieś (jurajskiej gminie, która już dwukrotnie uznana została w rankingu „Rzeczpospolitej” najlepszą gminą wiejską w Polsce) odbyło się jubileuszowe podsumowanie działalności ZGJ, połączone z galą 30-lecia.

Podczas gali wszystkie gminy – członkowie ZGJ – otrzymały pamiątkowe statuetki w formie jurajskich drzewek wyrastających z wapiennej skały. Są one symbolem wielowątkowej współpracy samorządów w ramach Związku, opartej na wspólnym fundamencie, którym jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Wyróżnione zostały również organizacje, instytucje i podmioty stale współpracujące z ZGJ, w tym: Małopolski i Śląski Urząd Marszałkowski, Małopolska i Śląska Organizacja Turystyczna, Grupa Jurajska GOPR, Polski Związek Alpinizmu, oddziały PTTK w Częstochowie, Krakowie i Zawierciu, wydawnictwa i firmy turystyczne.

W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Andrzej Gut-Mostowy, a także przedstawiciele zarządów województw: małopolskiego – Iwona Gibas i śląskiego – Wojciech Kałuża. Uroczystość stała się również okazją do przypomnienia niedawnej gali Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas której podwójnie nagrodzona została „Juromania”, której przebieg koordynuje Związek Gmin Jurajskich. 

Związek Gmin Jurajskich

Źródło: Związek Gmin Jurajskich

Foto: Związek Gmin Jurajskich