Obchodzimy właśnie ( 7 września ) ustanowiony przez ONZ rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 74/212, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba.

Celem tego święta jest podniesienie świadomości i zmobilizowanie globalnych starach na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza.  Czyste powietrze jest ważne dla zdrowia i codziennego życia ludzi, a zanieczyszczenie powietrza jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i jedną z głównych przyczyn zgonów i chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza zabija co roku około 7 milionów ludzi na całym świecie, a dane WHO pokazują, że 9 na 10 osób oddycha powietrzem zawierającym wysokie poziomy zanieczyszczeń. Ponadto zanieczyszczenie powietrza dotyka szczególnie kobiety, dzieci i osoby starsze. Tematem Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2020 jest Czyste powietrze dla wszystkich. Jest to postulat niesłuchanie ważny – patrząc na obecne zanieczyszczenie powietrza i fakt, ze jesteśmy jako Polska w grupie krajów o największym zanieczyszczeniu powietrza chociażby smogiem. Każda więc aktywność w tej dziadzinie jest dobra i pożądana.

Aktualną czystość powietrza sprawdzić można chociażby tutaj na portalu IMGW