Koleje Śląskie ograniczają darmowe przejazdy obywateli Ukrainy

0
304

Koleje Śląskie ograniczają od 1 kwietnia nieodpłatne przejazdy pociągami spółki dostępne dotąd dla wszystkich obywateli Ukrainy. Będą one do końca miesiąca darmowe dla dzieci i młodzieży, kobiet oraz mężczyzn powyżej 60 lat lub niepełnosprawnych, którzy wjechali do Polski od 24 lutego.

Bezpłatne przejazdy pociągami Kolei Śląskich dla wszystkich obywateli Ukrainy ten samorządowy przewoźnik kolejowy woj. śląskiego wprowadził 26 lutego – do odwołania. Podróż odbywała się na podstawie paszportu lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

W piątek po południu Koleje Śląskie opublikowały na swoim facebookowym profilu informację o ograniczeniu nieodpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.

„Informujemy, że od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. nieodpłatne przejazdy pociągami Kolei Śląskich przysługują wyszczególnionym niżej obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 r. i posiadają obywatelstwo ukraińskie: dzieci i młodzież do lat 18, kobiety (bez względu na wiek), mężczyźni powyżej 60 roku życia, mężczyźni w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej” – wyszczególniono.

Przy korzystaniu z bezpłatnych przejazdów obywatel Ukrainy musi okazać: paszport, który potwierdza przekroczenie granicy (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) 24 lutego br. lub później, albo dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL wydane po 24 lutym 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.

To podobne zasady, jakie obowiązują obecnie np. w pociągach Polregio. Przewozy Regionalne podały, że możliwość bezpłatnego korzystania z regionalnych połączeń kolejowych tej spółki dla uchodźców z Ukrainy została przedłużona do 30 kwietnia.

Z darmowych przejazdów w Polregio mogą korzystać dzieci i młodzież do 18. roku życia, kobiety, mężczyźni powyżej 60 lat oraz mężczyźni z niepełnosprawnością. Podróżny musi potwierdzić swoją tożsamość paszportem z pieczątką świadcząca o tym, że wjechał do Polski po 24 lutego.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego Koleje Śląskie m.in. zaangażowały się w przejazdy specjalne, którymi do 19 marca przewiozły ogółem ponad 8 tys. osób uciekających przed wojną.