Europoseł Jadwiga Wiśniewska – MADRID SUMMIT. UE SILNA SIŁĄ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

0
206

Prezentujemy komentarz Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej do szczytu Madrid Summit, spotkania liderów partii konserwatywnych w Europie.

Unia Europejska mierzy się z licznymi kryzysami, od kryzysu bezpieczeństwa i coraz
bardziej realnej groźby wkroczenia wojsk rosyjskich na Ukrainę, poprzez kryzys
energetyczny będący konsekwencją szantażu gazowego Putina i restrykcyjnej
polityki klimatycznej UE, aż po kryzys demokracji, czego symbolem stały się unijne
instytucje, które wykraczają poza kompetencje przyznane im w Traktatach. Nie bez
znaczenia jest także kryzys wartości. Wszystko to sprawia, że UE jest dziś
pogrążona w chaosie. Receptę na wyjście z tego impasu sformułowali uczestnicy
szczytu partii konserwatywnych Madrid Summit.


W podpisanej deklaracji liderzy europejskiej prawicy wskazali, że wyczerpał się model
scentralizowanej i zbiurokratyzowanej UE, forsowany przez lewicowo-liberalną większość.
Podkreślili jednocześnie, że możliwe i potrzebne jest myślenie o UE, która szanuje
suwerenność i tożsamość narodową państw członkowskich. Dlatego niedopuszczalne są
próby zmierzające do nieuprawnionego rozszerzania kompetencji instytucji UE, które
powinny ściśle przestrzegać Traktatów i działać w oparciu o unijne prawo, w granicach
kompetencji im przyznanych. Stanowczo odrzucamy także wszelkie próby zmierzające do
budowy unijnego superpaństwa.


W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji kluczowa jest z kolei europejska
solidarność, stanowczość i współpraca obronna narodów Europy, bowiem jak pokazuje
rzeczywistość, unijna dyplomacja jest w tym względzie nieskuteczna. Zatem obrona
integralności i nienaruszalności granic państw członkowskich, a tym samym i całej UE, jest
wspólnym zadaniem.


Zgubna dla Europy okazała się także dotychczasowa polityka migracyjna Brukseli, która
streszcza się w zaproszeniu Herzlich willkommen, które sformułowała była już kanclerz
Niemiec Angela Merkel, otwierając szeroko granice UE dla niekontrolowanej migracji.
Potrzebujemy nowego spojrzenia na kryzys migracyjny. Wniosku o ochronę
międzynarodową nie można traktować jako darmowej przepustki do Europy. Wjazd na
wspólny obszar powinien być możliwy dopiero po przyznaniu azylu, a wszyscy imigranci,
którzy nielegalnie przedostali się na terytorium UE, powinni być odsyłani do krajów
pochodzenia.


Nie będzie silnej UE, jeśli nie będzie dbała i rozwijała własnego przemysłu, w myśl zasady
preferencji. Towary wyprodukowane w państwach członkowskich muszą mieć
pierwszeństwo przed towarami z krajów trzecich, w przeciwnym razie będzie postępował
proces ubożenia rolników, hodowców i przedsiębiorców w UE. Pandemia pokazała, jak
zawodne jest oparcie produkcji wyłącznie na dostawach produktów spoza UE.
Silna Europa to także Europa samowystarczalna energetycznie, a tym samym bardziej
odporna na szantaże, takie jak gazowy szantaż Kremla, któremu sprzyja realizacja
szkodliwego dla UE projektu NS2. Nieudana polityka energetyczna Brukseli przyczyniła
się do trudnego do udźwignięcia wzrostu cen energii w całej Europie. Trzeba więc
zwiększać potencjał energetyczny państw członkowskich, tak by kwestia bezpieczeństwa
energetycznego nie była, jak to się dzieje obecnie, przedmiotem szantażu państw trzecich.


Spotkanie w Madrycie było kolejnym krokiem w kierunku integracji europejskich partii
i środowisk konserwatywnych, które chcą obronić Europę przed zagrożeniami
i jednocześnie uodpornić na ewentualne kryzysy w przyszłości. Nasze działania pokazują
bowiem, że możliwe jest inne myślenie o UE, która nie musi być scentralizowaną strukturą
zarządzaną przez eurokratów z Brukseli, ale faktyczną Wspólnotą, silną siłą państw
członkowskich. Istnieje bowiem inna przyszłość dla UE, niż ta, którą narzucają środowiska
lewicowo-liberalne.


Dlatego nasze stanowisko to silny głos za UE skoncentrowaną na wspólnych,
chrześcijańskich wartościach, na których została ufundowana. To głos wspierający
politykę prorodzinną w obliczu zapaści demograficznej Europy. To także głos rozsądku,domagający się przywrócenia kultury szacunku wśród państw członkowskich i reformy
unijnych instytucji.

Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego